Oprawy zewnętrzne

Oświetlenie zewnętrzne kościoła (obiektu sakralnego) wymaga podkreślenia bryły budynku oraz uzyskanie pełnej spójności oświetlenia z architekturą i otoczeniem.

Oświetlenie zewnętrzne kościoła - Oprawy zewnętrzne

Oświetlenie obiektów zabytkowych - jak podkreślić światłem właściwie elementy architektoniczne?

Pierwszym krokiem związanym z iluminacją zabytków jest lektura obowiązujących aktów prawnych, które określają pola działania konserwatorów zabytków.

Najważniejszym z tych aktów to: Międzynarodowa Karta Konserwacji i Restauracji Zabytków i Miejsc Zabytkowych (tzw. Karta Wenecka) z 1964 r., który uzmysławia istotę dziedzictwa kulturowego.

Kolejnym jest Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (z 27 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568, (zm. Dz. U. z 2004 r. poz. 959), która po pierwsze podaje definicję zabytku  i określa zakres ochrony zabytków.

Script logo