Oświetlenie kościołów

"Niechaj się stanie Światłość".

Duchowy związek między Światłem i Wiarą, zaczyna się od tych słów zawartych w Księdze Rodzaju.

Naturalne i sztuczne światło w każdym kościele ma  decydujący wkład w jego funkcjonalność oraz postrzeganie przez zwiedzających i wspólnotę wiernych. Dlatego dobór odpowiedniego światła do kościoła jest jedną z najważniejszych decyzji w każdym wypadku uzupełnienia oświetlenia, jego kompleksowej wymiany, remontu czy projektowania nowego obiektu sakralnego.  Nowe oświetlenie powinno nie tylko zapewnić właściwe natężenie światła odpowiedniej jakości,  ale  również wpasować  się w  architekturę, być energooszczędne i łatwe w utrzymaniu.
Oferujemy współczesne jak i tradycyjne wzory, wiele rozmiarów, rodzajów źródeł światła i opcji wykończenia. Dopracowane uchwyty montażowe są przystosowane do specyfiki architektury kościelnej. Nasz internetowy poradnik pomaga przejść przez podstawowe etapy, doradzając jak wybrać odpowiednie oświetlenie do konkretnych potrzeb.

Lokalizacja oświetlenia.

Dobór oświetlenia zalecamy rozpocząć  od zapoznania się z propozycjami, których rodzaj determinuje układ świątyni.  Każda z prezentowanych lamp jest tak dobrana, że zapewnienia jednolity poziom oświetlenia oraz  komponuje się z architekturą poszczególnych przestrzeni Kościoła. W oferowanych przez nas oprawach zastosowane są modyfikacje ułatwiające montaż wynikający ze specyfiki obiektów przez co osiągamy pożądany zasięg doświetlenia.

Całość oferty jest produkowana na zamówienie i dostosowana do montażu na wysokich sufitach, belkach stropowych oraz innych szczególnych elementach architektonicznych.

FB Lubi nas już ponad 1800 osób!

 • Oświetlenie Kościoła Kruchta

  Kruchta

  Kruchta czyli kryty przedsionek przy przedniej (frontowej) ścianie kościoła, przedsionek usytuowany przed głównym wejściem. W oświetleniu kruchty używamy opraw dekoracyjnych o niskim zużyciu prądu, które poprzez delikatne oświetlenie budują nastrój skupienia i wyciszenia.

 • Nawy boczne

  Nawa boczna – jest to nawa węższa od nawy głównej, często oddzielona od niej szeregiem podpór w formie kolumn, słupków i filarów. Nawy boczne czy transept to miejsca, w których również gromadzą się wierni. W zależności od możliwości i potrzeb stosujemy oprawy zwieszane z sufitu lub montowane na ścianach. Wysokość montażu każdego oprawy powinna opierać się na pożądanym poziomie oświetlenia, wyglądzie opraw w stosunku do elementów architektonicznych i równomiernym rozłożeniu światła.

 • Nawa główna

  Nawę główną oświetlamy najczęściej poprzez kilka umieszczonych centralnie opraw zwieszanych. Właściwa lokalizacja każdej z lamp jest ważna nie tylko w celu zapewnienia jednolitego poziomu oświetlenia, ale również w celu dopasowania do pierwotnego projektu architektonicznego i naturalnego podziału przestrzeni. Niezależnie od tego, w jaki sposób rozmieszczone są ławki, oprawy powinny być rozmieszczone nad tymi obszarami, tak aby zapewnić wystarczającą ilość światła do wygodnego czytania.

 • Apsyda

  Apsyda to wieńczące kościół pomieszczenie na rzucie półkola, półelipsy lub wieloboku, które jest jakby dostawione do bryły świątyni i otwarte do jej wnętrza. Na ogół apsyda zamyka prezbiterium, czasem również nawy boczne i ramiona transeptu. Uwaga wiernych skoncentrowana jest w najistotniejszym i głównym miejscu w Kościele jakim jest Prezbiterium z Tabernakulum. Ważne jest, aby zapewnić im wyraźnie widzenie kapłana w trakcie liturgii.

 • Transept

  Transept (nawa poprzeczna, nawa krzyżowa) jest to nawa poprzeczna do osi kościoła, położona pomiędzy prezbiterium, a resztą budynku. Oświetlenie transeptu powinno dawać możliwość wyróżnienia tego obszaru od nawy główniej oraz naw bocznych. Nawy boczne czy transept to miejsca, w których również gromadzą się wierni.

 • Prezbiterium

  Prezbiterium wraz z Tabernakulum są centralnym punktami większości Kościołów. Zaleca się, aby poziomy światła były dwa do trzech razy większe niż nad ławkami. Oświetlenie tego obszaru powinno być ukryte przed wiernymi, aby uniknąć efektu rozproszenia i zapewnić niezakłócony widok. Regulowane oświetlenie punktowe (spot) i zalewowe może być zamontowane za łukiem lub belką i można je wykorzystać do oświetlenia obszaru ogólnego i do oświetlania ołtarza, ambony lub innych obszarów.

Script logo