Nawa główna

Oświetlenie Kościoła nawa główna

Oświetlenie Kościoła nawa główna

Nawę główną oświetlamy najczęściej poprzez kilka umieszczonych centralnie opraw zwieszanych. Właściwa lokalizacja każdej z lamp jest ważna nie tylko w celu zapewnienia jednolitego poziomu oświetlenia, ale również w celu dopasowania do pierwotnego projektu architektonicznego i naturalnego podziału przestrzeni. Niezależnie od tego, w jaki sposób rozmieszczone są ławki, oprawy powinny być rozmieszczone nad tymi obszarami, a także, jeśli to możliwe, nad nawami głównymi, aby zapewnić wystarczającą ilość światła do wygodnego czytania. Rozstaw między lampami powinien opierać się nie tylko na pożądanym zasięgu światła, ale także na rozstawie okien, belek stropowych i innych elementów architektonicznych. Wysokość montażu każdego oprawy powinna opierać się na pożądanym poziomie oświetlenia, wyglądzie opraw w stosunku do elementów architektonicznych i równomiernym rozłożeniu światła. Oprawy zwieszane powinny być zawieszone w taki sposób, aby odległość między podłogą a dołem lampy była w przybliżeniu 1,2 razy większa niż odległość między sufitem a lampą. Odejmijmy tę wartość od całkowitej wysokości od podłogi do sufitu, a uzyskamy całkowitą długość oprawy. Ogólnie rzecz biorąc, im wyżej lampy będą zamontowane, tym bardziej równomierny rozkład światła uzyskamy. Jednak im wyższy jest montaż lam, tym większa musi być moc opraw, tak żeby skompensować wysokość montażu.

 

Script logo