CRI / Ra w oświetleniu Kościołów

Współczynnik oddawania barw w oświetlaniu Kościołów

Współczynnik oddawania barw w oświetleniu Kościołów

Współczynnik oddawania barw CRI / Ra - Colour Rendering Index

Wskaźnik oddawania barw, charakteryzujący źródło światła. Wyrażony jest liczbą z przedziału od 0 (dla światła monochromatycznego) do 100 (dla światła białego – widmo ciągłe). Określa, jak dobrze postrzegane są barwy oświetlonych przedmiotów. Im współczynnik ten jest wyższy, tym barwy są lepiej oddawane, a oświetlane przedmioty wyglądają naturalniej. Niskim współczynnikiem CRI charakteryzują się np. niskoprężne lampy sodowe, a wysokim światło słoneczne. Współczynnik CRI równy 100 oznacza, że przedmioty oglądane w tym świetle mają kolory odwzorowane tak, jakby były oświetlone standaryzowanym światłem słonecznym lub promieniowaniem ciała doskonale czarnego.

 

Źródło https://pl.wikipedia.org/wiki/Wsp%C3%B3%C5%82czynnik_oddawania_barw

Script logo